ISO 9001:2008
BG EN
Велдер Груп:
ВЕЛДЕР ГРУП обединява компании, специализирани в разразботване, оценка, управление и реализация на проекти .
Новини
 Министър Павлова поздрави кмета на Пловдив за това, че е първата община, която започва реална работа по проектите си от новия програмен период. Тя призова останалите 38 общини, бенефициенти на програмата, да бъдат по-активни, не само защото максимално бързо трябва да започнат дейностите по нея, но и заради новите изисквания на ЕК относно периода на договаряне.
Велдер
Консулт ООД
Основната дейност се изразява в разработване на проектни предложения и управление на проекти, по програми финансирани от Структурните и Кохезионния фонд в сферата на икономиката, регионалното развитие и стратегическото планиране.
Велдер
Инженеринг ООД
Дружеството е специализирано в инженерингова дейност в стомано-преработващата и стъкларската индустрия, добив и преработка на гипс, управление и реализация на инфраструктурни проекти.
Универсиада ЕАД
Зала Универсиада е първата голяма закрита многофункционална зала в България, която разполага с 2 300 места и над 1500 кв.м. изложбена площ. още >>
Универсиада ЕАД Cellum Bulgaria ИПГВР Пловдив