ISO 9001:2008
BG EN
Обществено обсъждане за ОВОС се проведе в Козлодуй
16.09.2013
 В община Козлодуй  се проведе среща за обществено обсъждане на доклада за  /ОВОС/ оценка на въздействието върху околната среда. Презентацията бе направена от Белин Моллов – архитект  и екипа  на Плана за ангажиране на Заинтересованите страни  в подкрепа на процедурата по оценка на въздействието върху Околната среда /ОВОС/ на ИП за Съоръжение за третиране  и кондициониране на Радиоактивни отпадъци  с голям коефициент на намаляване на обема в АЕЦ  „Козлодуй”.


Универсиада ЕАД Cellum Bulgaria ИПГВР Пловдив