ISO 9001:2008
BG EN
Работна среща за подготовка на общинския план за развитие на Община Пловдив
02.07.2013

 На 02.07.2013г. се проведе среща на работните групи, утвърдени във връзка с изготвяне на ОПР - Пловдив. На срещата, ръководителите на групите обобщиха свършеното до момента, като се разпределиха допълнителни задачи и се определи дата за седващата работна среща.

 Универсиада ЕАД Cellum Bulgaria ИПГВР Пловдив