ISO 9001:2008
BG EN
„Велдер Консулт” участва в проект на Институра за регионални и международни изследвания (ИРМИ) Арх. Белин Моллов и урабанистите Здравко Петров и Пламен Апостолов от колектива на „Велдер” са привлечени външни експерти по проект ........
02.12.2015
 

Арх. Белин Моллов и урабанистите Здравко Петров и Пламен Апостолов от колектива на „Велдер” са привлечени външни експерти по проект „Лидерство за регионално развитие”.

Началото беше дадено с успешен пилотен Лидерски форум в град Пловдив. Събитието се проведе на 27 и 28 ноември в хотел "Империал" и е част от проект "Лидерство за регионално развитие", подкрепен от Фондация „Америка за България”.

 

Основна цел на проекта „Лидерство за регионално развитие” е да създаде градивна среда за ангажирането на местния лидерски потенциал с процесите на съживяване на българските региони. Проектът се стреми да допринесе за постепенното изграждане на нова рамка на взаимодействие „отдолу-нагоре“ чрез формиране и консолидиране на естествени структури за диалог и застъпничество на регионално ниво.

Форумът, озаглавен "Пловдив по пътя към успеха: предпоставки и перспективи", събра над тридесет представители на едрия и дребен бизнес, културни организации, гражданското общество, академичните среди и местната власт. Целта беше в една неформална обстановка да се дискутират успехите и пропуските в развитието на Пловдив от гледна точка на индивидуални, успели представители на пловдивската общественост и да се генерират идеи за мултиплицирането на тези успехи както в други сектори, така и в останалите региони на страната.

Форумът беше открит от председателя на УС на ИРМИ Огнян Минчев и от представители на местната власт, след което последваха презентации за успешни инвестиционни проекти. На срещата Пламен Апостолов представи доклад от първоначалната среща тип „мозъчна атака”, която се проведе през месец април. В първия панел арх. Белин Моллов започна участниците с европейските и национални приоритети до 2020 година, които ще оказват влияние за развитието на гр. Пловдив. Във втория панел, посветен на възможностите и перспективите пред града, Здравко Петров представи Общинския план за развитие на община Пловдив, Интегрирания план за градско възстановяване на развитие, които са разработени с участието на „Велдер Консулт” и разработваната в момента Инвестиционна програма към ИПГВР.

 

Особен акцент на форума беше поставен върху две неща: първо, предвид предстоящата година на Пловдив през 2019-та като Европейска столица на културата, обърна се внимание на пътя на града към това признание и начините на взаимодействие между бизнеса и културата. Бяха представени алтернативни културни начинания, комбиниращи няколко форми на дейност като например галерия, културна фондация и културен бранд/събитие. Второ, време се посвети на успели проекти на млади хора, представители на пловдивската общественост, в сферата на бизнеса, туризма, културата, информационните технологии и обособяването на обществените пространства. Изводът на дискусията беше, че градът под тепетата е и трябва да остане като "град за ценители."Универсиада ЕАД Cellum Bulgaria ИПГВР Пловдив