ISO 9001:2008
BG EN
Арх. Белин Моллов, "Velder group" "Предпоставки и инструменти за устойчиво регионално развитие на България" "Международен научен и бизнес форум „Устойчиво регионално развитие в България“ 8-9 ноември 2015 г., Огледална зала на СУ ""Св. Климент Охридски"
12.11.2015
 Арх. Белин Моллов, "Velder group" "Предпоставки и инструменти за устойчиво регионално развитие на България"

"Международен научен и бизнес форум 
„Устойчиво регионално развитие в България“ 
8-9 ноември 2015 г., Огледална зала на СУ ""Св. Климент Охридски"""

Дата: 8 ноември-неделя

I Модул - УСТОЙЧИВО РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ И АЛТЕРНАТИВЕН ТУРИЗЪМ

Час: Първа част 
9:00 - 09:15 Откриване 
09:15 - 09:30 Доц. д-р Георги Бърдаров и студентите Антония Михова и Кристина Петрова - ГГФ, СУ "Св. Климент Охридски" „Демографска ситуация в Северозападна България – проблеми и перспективи“
09:30 - 09:55 Проф. д-р Нено Димов и Мая Георгиева - ГГФ, СУ "Св. Климент Охридски" „Неравенства и устойчиво развитие на районите в България (след 2007 г.)“
09:55 - 10:10 Доц. д-р Стелиян Димитров - ГГФ, СУ "Св. Климент Охридски" "Стратегическо пространствено планиране - нов инструмент в системата за планиране и управление на територията в България”
10:15 - 10:30 Проф. д-р Веселин Бояджиев, ас. д-р Нели Веселинова, Г. Костадинов и В. Зехтинджиева - ГГФ, СУ "Св. Климент Охридски" „Проблеми на развитието на българските общини“
10:30 - 10:45 Доц. д-р Вера Николова - ГГФ, СУ "Св. Климент Охридски" „Ресурси за развитие на устойчив туризъм в западнородопските общини – Девин, Доспат, Борино и Брацигово. Добри практики“
10:45 - 11:15 Дискусия 
11:20 - 11:40 Кафе-пауза

Втора част 
11:40 - 12:00 Д-р Емил Караиванов, кмет на община Асеновград "Успешни практики и проекти при развитието на община Асеновград"
12:00 - 12:20 Арх. Белин Моллов, "Velder group" "Предпоставки и инструменти за устойчиво регионално развитие на България"
12:20 -12:40 Владимир Георгиев, кмет на община Самоков "Политики за регионално развитие и успешното им прилагане на територията на община Самоков'
12:40 -13.00 МИГ "Високи Западни Родопи" "Публично-частното пратньорство на територията на общини Борино и Доспат, при изпълнение на проекта МИГ "Високи Западни Родопи"
13:00-13:30 Дискусия 
13:30 - 14:30 Обяд - Шведска маса на ет. 4 в Северно крило на Ректората 
Дата: 8 ноември-неделя

II Модул - ЗЕЛЕНА ЕНЕРГИЯ И ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ

Час: Първа част

14:30 - 15:05 Проф. Георги Георгиев - професор в СУ "Св. Климент Охридски", специалист по геология, нефтена геология и геоенергийни ресурси "Енергиен баланс - Съвременно състояние и тенденции за развитие" - Презентация и дискусия
15:05 - 15:40 Ас. Атанас Георгиев - секретар на магистърската програма "Икономика и управление в енергетиката, инфраструктурата и комуналните услуги", СФ на СУ "Св. Климент Охридски", енергиен експерт "Регулаторни и пазарни предизвикателства пред ВЕИ в България. Възможно решение: Договори за разлики" - Презентация и дискусия
15:40 - 16:10 Инж. Георги Начев - мениджър проекти в "България Инженеринг" ЕАД “Устойчиво развитие на енергийния сектор в България - предпоставки и бъдеще” - Презентация и дискусия
16:10 - 16:30 Кафе-пауза

Втора част

16:30 - 16:50 Доц. Антон Филипов - преподавател в СУ "Св. Климент Охридски", специалист в ГИС, картография и ВЕИ "ГИС-базиран подход при оценка на потенциала за малки ВЕЦ"
16:50 - 17:15 Dr. Claudio Samarati, Innovative Green World - Italy Технология за получаване на енергия от биомаса /аеробно и анаеробно разлагане/. Добри практики от Италия I
17:15 - 17:40 Caludio Mantovani, Innovative Green World - Italy Технология за получаване на енергия от биомаса /аеробно и анаеробно разлагане/. Добри практики от Италия II
17:40 - 18:00 Инж. Камен Симеонов, Центърът за енергийна ефективност ЕнЕфект "ЕнЕфект и ЕкоЕнергия: 25 години в подкрепа на устойчивото енергийно развитие на национално и местно равнище"
18:00 - 18:15 Мария Манолова - докторант в ГГФ, СУ "Св. Климент Охридски" "Устойчиво енергийно планиране - ключов фактор за социално-икономическото развитие в общините в България"
18:15 - 18:30 Дискусия 
18:30 Коктейл в Ресторант "Тркийски конник", (до баня Мадара) 
Дата: 9 ноември-понеделник

III Модул - РАСТЕЖ И УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНИТЕ В БЪЛГАРИЯ

Час: 
9:00 - 09:15 Откриване на втора част 
09:15 - 09:30 Васил Зарков - докторант в ГГФ, СУ "Св. Климент Охридски" „Предварителна оценка на второто поколение общински планове за развитие – (Не)научените уроци от програмен период 2007-2013 г." 
09:30 - 09:50 Ас. Димитър Димитров - СУ "Св. Климент Охридски" „Влияния на пространственното развитие на транспортната инфраструктура за постигането на устойчиво и балансирано развитие на регионите в България“
09:50 - 10:20 Ас. Калина Милкова, Денис Михайлов и Петър Пенев - ГГФ, СУ "Св. Климент Охридски" „Мобилността на човешките ресурси в България, в контекста на регионалното развитие"
10:20 - 10:45 Ас. д-р Пламен Патарчанов - ГГФ, СУ "Св. Климент Охридски" "Диверсификацията на икономиката като фактор за устойчиво локално развитие"
10:45 - 11:10 Гл.ас. д-р Ивайло Стаменков, д-р Христо Доков - ГГФ, СУ "Св. Климент Охридски" „Типологизация на областите в България чрез авторски Индекс за комплексна оценка на регионалното развитие“
11:10 - 11:30 Дискусия 
ЗакриванеУниверсиада ЕАД Cellum Bulgaria ИПГВР Пловдив