ISO 9001:2008
BG EN
Конференция организирана от БАИ по повод представяне на резултати по проекта „Популяризиране на предимствата за инвестиране в България”
26.06.2013

 Участие в конферецнията взеха редица педставители на фирми, участвали в изпълнението на проекта, като г-жа Камила Сандрока, ръководител на консорциум " Нови възможности", в който консорциум, Велдер Консулт ООД е водещ член на екипа, представи удовлетвореността на инвеститорите от предоставяните услуги.  

 Универсиада ЕАД Cellum Bulgaria ИПГВР Пловдив