ISO 9001:2008
BG EN
Консорциум „Мостове” ДЗЗД успешно приключи работата по Работен пакет 6 на проекта Donauregionen +
10.02.2012

Велдер Консулт, като водещ партньор в Консорциум „Мостове” успешно приключи работата по проект „Осъществяване на консултантски услуги за изработване на трансрегионални стратегии за развитие на пет трансдунавски района/зони между България и Румъния” по проект “DONAUREGIONEN + - Концепция за пространствено развитие на интеррегионално сътрудничество в Дунавското пространство”, финансиран от Програмата за транснационално сътрудничество в Югоизточна Европа (2007-2013 г.). В Консорциум „Мостове” партньори на Велдер Консулт бяха още ПроИнфра Консулт и УИГ България.


В рамките на проекта бяха изпълнени следните основни дейности:
  • Идентифициране на обхвата на трансдунавските райони/зони (ТДР) за транснационално сътрудничество;
  • Идентифициране и включване на основните заинтересовани страни в трансдунавските райони в работата по изготвяне на трансрегионалните стратегии;
  • Аналитично описание на текущата ситуация в трансдунавските райони;
  • Разработване на стратегии за трансрегионално сътрудничество за определените трансдунавските райони;
Работата на екипа на Консорциум „Мостове” беше фокусирана върху четири ключови за устойчивото трансрегионално сътрудничество области, а именно:
  • Природни ресурси и околна среда;
  • Селищна структура и човешки ресурси;
  • Транспортна и техническа инфраструктура;
  • Икономика и туризъм.

 Универсиада ЕАД Cellum Bulgaria ИПГВР Пловдив