ISO 9001:2008
BG EN
На 11.XI.2013 г., от 13:00, в сградата на Община Петрич ще се проведе публична среща, посветена на новия общински план за развитие.
06.11.2013
  "На 11.XI.2013 г., от 13:00, в сградата на Община Петрич ще се проведе публична среща, посветена на новия общински план за развитие. Планът ще бъде основен инструмент за местното управление през следващите седем години. Екипът на "Велдер Консулт" ООД ще представи подготвения анализ на община Петрич, показващ съществуващите проблеми и потенциали. Ще бъде обсъдена и предварителната стратегия за развитие на общината, заедно с подготвената анкета за събиране на проектни предложения от местната общност."


Универсиада ЕАД Cellum Bulgaria ИПГВР Пловдив