ISO 9001:2008
BG EN
На 21 - 23 ноември 2013 г. в гр. София, хотел „Феста София” се проведе V-та Национална среща на евроекспертите от общините, която се организира от НСОРБ и НСОРБ–Актив ЕООД.
05.12.2013
 Основна цел на този национален форум бе да се даде възможност на общинските евроексперти да споделят своя опит и да обменят практики по подготовката и изпълнението на проекти. Велдер Консулт взе участие, като спонсор на панел "Регионално развитие" и представи презентация пред участниците. 


Универсиада ЕАД Cellum Bulgaria ИПГВР Пловдив