ISO 9001:2008
BG EN
Пловдив иска военните терени в кв. "Гладно поле" за изграждане на вторичен градски център
05.03.2013
Община Пловдив внася официално чрез областния управител до министъра на регионалното развитие и благоустройството предложение за одобрение от Министерския съвет за безвъзмездното й прехвърляне на имоти със специално предназначение – държавна собственост, в кв. "Гладно поле". Още от Строителство градът


Универсиада ЕАД Cellum Bulgaria ИПГВР Пловдив