ISO 9001:2008
BG EN
Проектните идеи включени в ИПГВР на Пловдив бяха обсъдения на сесия на обществен форум
05.03.2013
 Над 55 проектни идеи, които да залегнат в Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на Пловдив бяха обсъдени на втория обществен форум, организиран от община Пловдив и консултантския екип на консорциум "Пловдив 2020".

През септември м.г. с активното участие на бизнеса, експерти, учени и граждани бяха определени три зони за въздействие - Първа градска част като зона с преобладаващ социален характер, Гладно поле като зона с потенциал за икономическо развитие и Централна гара като зона на публични функции с висока обществена значимост. още от Строителство градътУниверсиада ЕАД Cellum Bulgaria ИПГВР Пловдив