ISO 9001:2008
BG EN
01.02.2016
 Министър Павлова поздрави кмета на Пловдив за това, че е първата община, която започва реална работа по проектите си от новия програмен период. Тя призова останалите 38 общини, бенефициенти на програмата, да бъдат по-активни, не само защото максимално бързо трябва да започнат дейностите по нея, но и заради новите изисквания на ЕК относно периода на договаряне.
12.11.2015
 http://www.greece-bulgaria.eu/index.php?option=com_eventlist&view=details&id=120:launching-the-programming-period-2014-2020-of-the-greece-bulgaria-cooperation-programme&Itemid=15
10.02.2014
 Днес (10 февруари) най-модерният цех в региона отвори врати като част от "Сръбската фабрика за стъкло" в град Парачин, Сърбия. Проектът за изграждане и въвеждане в експлоатация на новата технологична линия е изцяло финансиран от Корпоративна търговска банка.

слав Николич.

05.12.2013
 Основна цел на този национален форум бе да се даде възможност на общинските евроексперти да споделят своя опит и да обменят практики по подготовката и изпълнението на проекти. Велдер Консулт взе участие, като спонсор на панел "Регионално развитие" и представи презентация пред участниците. 
06.11.2013
 "На 11.XI.2013 г., от 13:00, в сградата на Община Петрич ще се проведе публична среща, посветена на новия общински план за развитие. Планът ще бъде основен инструмент за местното управление през следващите седем години. Екипът на "Велдер Консулт" ООД ще представи подготвения анализ на община Петрич, 
16.09.2013
 В община Козлодуй  се проведе среща за обществено обсъждане на доклада за  /ОВОС/ оценка на въздействието върху околната среда. Презентацията бе направена от Белин Моллов – архитект  и екипа  на Плана за ангажиране на Заинтересованите страни  вподкрепа на процедурата по оценка на въздействието върху Околната среда /ОВОС/ на ИП за Съоръжение за третиране  и кондициониране на Радиоактивни отпадъци  с голям коефициент на намаляване на обема в АЕЦ  „Козлодуй”.
02.07.2013
На 02.07.2013г. се проведе среща на работните групи, утвърдени във връзка с изготвяне на ОПР - Пловдив. На срещата, ръководителите на групите обобщиха свършеното до момента, като се разпределиха допълнителни задачи и се определи дата за седващата работна среща.
26.06.2013
Участие в конференцията взеха редица педставители на фирми, участвали в изпълнението на проекта, като г-жа Камила Сандрока, ръководител на консорциум " Нови възможности", в който консорциум, Велдер Консулт ООД е водещ член на екипа, представи  удовлетвореността на инвеститорите от предоставяните от услуги.
«12»
Универсиада ЕАД Cellum Bulgaria ИПГВР Пловдив