ISO 9001:2008
BG EN
РАЗРАБОТВАНЕ НА АНАЛИЗ НА АКТУАЛНИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ КЛИМАТ И БИЗНЕС КОНТАКТИ В ОБЛАСТ РАЗГРАД И ОКРЪГ ГЮРГЕВО
 

Възложител:  Областна администрация Разград

Изпълнител: Велдер КонсултООД

Период на изпълнение: юли 2014 г. – септември 2014 г.

Финансиране: Програма за трансгранично сътрудничество Румъния-България 2007-2013

Стойност: 8 000 лв. без ДДС

Специфика на проекта:

Анализът осигурява успоредно представяне и сравняване на разнообразните икономически и бизнес характеристики на български и румънски регионобласт Разград и окръг Гюргево. Чрез този подход са систематизирани предимствата и недостатъците на икономическото развитие и предприемачеството в двата региона. Структурата на документа се основава на следните компоненти:

§  анализ на икономическото състояние на двата региона, в който подробно са разгледани ключови икономически показатели, направен е разрез на двата региона по икономически дейности и е сравнено тяхното представяне със средните нива за трансграничния регион РумънияБългария и за ЕС;

§  анализ на средата за развитие на бизнеснационалната данъчна политика на България и Румъния, възможностите за ползване на кредити от бизнеса в двете държави, основните ограничители и стимули за икономическото развитие в окръг Гюргево и област Разград;

§  анализ на контактите между бизнеса от двата региона, в който подробно са описани връзките на предприятия от област Разград с такива от окръг Гюргево;

§  сектори с потенциал за икономически обмен между двата региона, която представлява своеобразно продължение на предходната част.Универсиада ЕАД Cellum Bulgaria ИПГВР Пловдив