ISO 9001:2008
BG EN
ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ „ВЕЛДЕР ЕКСПОРТ ИМПОРТ“ / „ДОЙРАН СТИЙЛ“ - МАКЕДОНИЯ
 

ИЗПЪЛНИТЕЛ: “ВЕЛДЕР – БГ” ЕАД, България

 

 

Началото на проекта е през 2004 година, когато в условията на тръжна процедура „Велдер БГ“, чрез дъщерното си дружество  в Македония „Велдер Експорт импорт“ придобива активите на местната производствена компания Никол Ферт ООД. Същата е създадена през 1997 год. с финансиране  от Международната Финансова Корпорация (IFC) – част от Световната Банка.

 

Предприятието произвежда различни видове стомана за армиране на бетон, арматурни мрежи и носачи (FERT греди).

 

Персонал: 220 човека

 

През периода  2003 – 2006 година реализацията на проекта включва:

 

-       Изпълнение на цялостна инвестиционна програма за реконструкция и модернизация на завода, включително трансфер на технологии и обучение на персонала;

-       Оперативно управление и контрол върху дейността на дружеството;

-       Утвърждаване на предприятието като единствен производител на арматурна стомана в Македония;

-       Увеличаване на производствения капацитет до 120 х. тона годишно, което превръща дружеството в най-големия данъкоплатец в региона;

-       Постигане качество на продукцията съгласно утвърдените евро стандарти;

-       Изграждане на стабилни пазарни позиции в района на Балканите, в т.ч. Македония, Гърция, Югославия, Косово, Албания и България.

 

 

През 2006 година е подписано Споразумение за сътрудничество със Сиденор – Гърция, водеща металургична компания от световен мащаб.

Съгласно условията на споразумението Сиденор са ангажира да изпълни допълнителна инвестиционна програма и модернизация за срок от 1 година, да осъществява оперативното управление на „Велдер Експорт импорт“ / „Дойран Стийл“, с опция да придобие собствеността върху компанията.

 

Проектът е завършен в началото на 2013 година, когато Велдер БГ прехвърля на Сиденор остатъчния си дял в собствеността на македонското предприятие.

 Универсиада ЕАД Cellum Bulgaria ИПГВР Пловдив