ISO 9001:2008
BG EN
Изготвяне на комплексна оценка на проект за линия за органично покритие на стоманена лента

Наименование на проекта: Изготвяне на комплексна оценка на проект за линия за органично покритие на стоманена лента

Възложител: Феникс Гарант ЕООД

Изпълнител: Велдер Инженеринг ООД

Статус на проекта: Прекратен

Период на изпълнение: август 2008 – април 2009

Стойност: 11 200 000 евро

Тип финансиране: Частно

Обща цел на проекта: Изграждане на предприятие за органично покритие на стоманена лента в индустриалната зона на град Бургас с годишен капацитет около 50 000 тона.

Описание на проекта: Този проект е продължение на извършени през 2007 г. предварителни проучвания за изграждане на предприятие за производство на горещопоцинкована ламарина и ламарина с органично покритие в гр. Бургас. В разработката са оценени различни варианти по технология, капацитет, инвестиционни разходи и икономическа ефективност. Разчетите на икономическите модели и анализът на пазарите и конкуренцията сочат, че рентабилност на производството на поцинкована лента може да се осигури при обем не по-малък от 140 000 тона годишно и при осигурена доставка на „full hard” рулони. Предприятие с две производства – за поцинковане и органично покритие – е неефективно, поради високи инвестиционни разходи. Вариант за изграждане на самостоятелно производство на лента с органично покритие не е разглеждан, тъй като според експертна оценка от Stemcor подобен проект не може да бъде икономически ефективен поради предстоящата тогава реализация на подобни проекти в района и липса на сигурност при доставките на „full hard” суровина. През 2008 г. проучванията са продължени в посока изграждане на линия за органично покритие на поцинковани рулони на база доставена суровина.

 


 

 

Обхват на проекта:

Извършено е проучване на целесъобразността от реализация на проекта. Обхватът на анализа включва:

Пазарни условия – локални и регионални;

Капацитет и продуктова структура на производството;

Избор на технологичен вариант, съобразен с местните условия;

Инвестиционни разходи за реализация на проекта;

Макроикономическа обстановка, правна рамка, оценка и управление на риска, устойчивост на проекта;

Ефективност на проекта и възвращаемост на инвестициите;

Организационен модел за реализация проекта.

 

 

 Универсиада ЕАД Cellum Bulgaria ИПГВР Пловдив