ISO 9001:2008
BG EN
РЕКОНСТРУКЦИЯ И МОДЕРНИЗАЦИЯ НА НАГРЕВАТЕЛНА ПЕЩ № 2 В ЦЕХ „320”, РУСТАВСКИ МЕТАЛУРГИЧЕН КОМБИНАТ, ГРУЗИЯ
 

ПРОЕКТ

 

Реконструкция и модернизация на нагревателна пещ № 2 в цех „320”, Руставски металургичен комбинат, Грузия

 

 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Руставски металургичен комбинат, Грузия

ИЗПЪЛНИТЕЛ: “ВЕЛДЕР – БГ” ЕАД, България

 

Цел на проекта: Изпълнение на реконструкция и модернизация на пещ в Руставския металургичен комбинат, до въвеждане в действие

 

Договорът с Възложителя е изпълнен като общ инженерингов проект, включващ проектиране, доставки на оборудване, внедряване на нови технически решения, трансфер на технологии и обучение на персонала.

 

Предметът на договора включва и обща координация на всички ремонтно-възстановителни работи по пещните съоръжения, изпълнявани от Възложителя.

 

С изпълнението на проекта са постигнати и гарантирани:

 

- Ефективно нагряване на заготовки със сечение 125 х 125 см.;

- Производителност 18 – 20 т/час;

- Разход на природен газ 35 нкуб.м./час

- Загуба на метал по-малко от 1%

- Система за автоматично управление на нагревателния процес и архивиране на технологичните параметри;

 

Период на изпълнение: 2006 – 2008 год.Универсиада ЕАД Cellum Bulgaria ИПГВР Пловдив