ISO 9001:2008
BG EN
арх. Белин Моллов – „Без технически обосновани проекти ще останем само наблюдатели“
03.05.2011
Давайки нашите предложения, ще трябва да обосновем и проектната им готовност за Дунавската стратегия – интервю на вестник „Строителство - градът”, Брой 17 от 03/05/2011г.

Интервюто е фокусирано върху процеса на подготовката на дунавската стратегия и участието на България във формирането на нашата национална позиция. Коментирани са конкретните действия по трите основни стълба на Дунавската стратегия – свързаност, околна среда и т.нар. отключване на потенциала, които визират темите за социално-икономическото развитие, включително туризма, човешките ресурси, административния капацитет, а също така и възможните за реализиране на проекти, които представляват интерес за всички заинтересовани страни.


Универсиада ЕАД Cellum Bulgaria ИПГВР Пловдив