ISO 9001:2008
BG EN
арх. Белин Моллов – „Градовете протягат ръце към няколко европейски милиона за нови проекти“
04.07.2011
Изработването на интегрирани планове ще помогне за осмислянето и развитието на най-важните обществени пространства – интервю на Деян Тодоров, вестник „Строителство - градът”, Брой 26 от 04/07/2011г.

В интервюто е защитена тезата, че така както улицата осигурява физическата свързаност на града, обществените пространства могат да свържат отделните елементи от градската среда в един общ запаметяващ се облик. Интегрираните планове трябва да помогнат за това решение. Въпросът е да се започне отнякъде. "Когато веднъж (пре)създадеш едно пространство, провокираш следващата намеса. Но непременно трябва да имаш голямата, общата концепция за цялото", казва арх. Моллов.Универсиада ЕАД Cellum Bulgaria ИПГВР Пловдив