ISO 9001:2008
BG EN
арх. Белин Моллов – „Националната устройствена схема е супердържавна задача“
07.01.2008
Националната комплексна устройствена схема ще дисциплинира използването по най-ефикасен и ефективен начин територията с оглед стимулиране на развитието - интервю на Милена Червенова, вестник „Строителство - градът”, Брой 1 от 07/01/2008г.

Интервюто развива тезата, че през следващите години ни предстои да направим коренна промяна с много сериозни реализации, не само касаещи транспортните коридори, но и с големите общински проекти. Те ще променят съществено състоянието на физическата среда и ще повлияят на околната среда в цялата страна. Това не може да бъде постигнато, ако нямаме ясна представа, политическо и експертно отношение към това къде ще се насочат тези обекти и какво отражение ще дадат на цялата среда около тях.


Универсиада ЕАД Cellum Bulgaria ИПГВР Пловдив