ISO 9001:2008
BG EN
арх. Белин Моллов – „Политиката на България по отношение на прилагане на принципите на устойчивото развитие“
18.09.2004
От 1997 г. насам принципите за устойчиво развитие заемат централно място в Договора на Европейския съюз и държавите, които се стремят да се присъединят към него, трябва да ги приложат към своята цялостна политика и законова уредба - статия, вестник „Строителство - градът”, Брой 36 от 18/09/2004г.

Статията разглежда подпомагането на регионалното и икономическото сближаване, съобразено с принципите на устойчиво развитие и опазване на околната среда, като един от най-важните приоритети на ЕС, съгласно Договора от Амстердам. Необходимостта от интегриране на темите, свързани с околната среда, икономическото развитие и социалните дейности в регионалната политика, Регионалната оперативна програма и плановете за регионално развитие и управление, са важен приоритет в програмата на МРРБ. Авторът запознава читателите с прилагането на световната инициатива „Дневен ред 21“ на национално и местно ниво, което се осъществява от програмата “Възможности 21” на ПРООН. Програмата спомага за изпробване на модели на устойчиво развитие на местно ниво и на регионално ниво. Осъществява се значителна аналитична и информационна дейност по проблематиката на устойчивото развитие, разработване на образователни програми и материали, работа с медиите.Универсиада ЕАД Cellum Bulgaria ИПГВР Пловдив