ISO 9001:2008
BG EN
арх. Белин Моллов – „Устойчивите градове генерират проспериращи общества“
07.03.2011
Санирането на съществуващите сгради и новото зелено строителство не могат да постигнат желания от обществото ефект, ако не се планират и изграждат в общия контекст на интегрираното възстановяване на градската среда – статия, вестник „Строителство - градът”,Брой 9 от 07/03/2011г.

Статията разглежда града като жив организъм, който може да бъде здрав, да процъфтява и да се развива хармонично единствено и само ако жизнените му системи функционират правилно. Употребява се изразът "градски метаболизъм", когато се анализират инфраструктурите, застроените територии и природната среда в чертите на градските агломерации. Авторът защитава тезата, че санирането на съществуващите сгради и новото зелено строителство не могат да постигнат желания от обществото ефект, ако не се планират и изграждат в общия контекст на интегрираното възстановяване на градската среда. За да се постигне практически резултат от прилагане на интегриран подход в градското планиране, са необходими решителни промени в нормативната уредба, административните практики на местно ниво и нещо много важно – действено взаимодействие със заинтересуваните страни и гражданите.Универсиада ЕАД Cellum Bulgaria ИПГВР Пловдив