ISO 9001:2008
BG EN
арх. Веселин Цветанов – „На релси в София”
10.05.2011
Статията, представена като мнение на непосредствен наблюдател на съвременната швейцарска действителност, задава въпроси за т. нар. „Швейцарски модел” на пространствено развитие. Авторът се опитва да си обясни характерното и уникално развитие на селищата в малката алпийска държава, където за идеал на жилищен модел се приема животът „на село”. пълен текст


Универсиада ЕАД Cellum Bulgaria ИПГВР Пловдив