ISO 9001:2008
BG EN
арх. Веселин Цветанов – „Стадиони като приказка”
10.05.2011
Статията е реакция и мнение по отношение на все по-актуалната идея за изграждане на нов (нови) стадиони на терията на София. Потърсено е разграничение между нуждите на професионалния футбол, и тези на жителите на града. Авторът защитава позицията си, че професионалния спорт, за разлика от детско-юношеските школи, не следва да бъде пряко подпомаган от държавата. Зададени са и въпроси по отношение на необходимостта от пълна икономическа самостоятелност на професионалните футболни клубове и необходимостта те сами да решават проблемите на материалните си бази. виж статията


Универсиада ЕАД Cellum Bulgaria ИПГВР Пловдив