ISO 9001:2008
BG EN
18.09.2004
От 1997 г. насам принципите за устойчиво развитие заемат централно място в Договора на Европейския съюз и държавите, които се стремят да се присъединят към него, трябва да ги приложат към своята цялостна политика и законова уредба - статия, вестник „Строителство - градът”, Брой 36 от 18/09/2004г.
«12»
Универсиада ЕАД Cellum Bulgaria ИПГВР Пловдив