ISO 9001:2008
BG EN
Велдер Груп

ВЕЛДЕР ГРУП обединява компании, специализирани в управление и реализация на проекти.
Велдер Инженеринг ООД
Дружеството е създадено през 2007г. и е специализирано в инженерингова дейност и управление на инфраструктурни проекти. Компанията има успешно реализирани проекти в Македония, Грузия, Сърбия и България. Велдер Инженеринг ООД притежава сертификат, за управление на качеството ISО 9001:2008.


Велдер Консулт ООД
Дружеството е създадено през 2007 година. Основната дейност на Велдер Консулт са разработване и управление на проекти и проектни предложения по програми финансирани от Структурните и Кохезионния фонд. Велдер Консулт има над 30 успешно рализирани проекти по ОП "Околна среда ", ОП "Регионално развитие", ОП "Човешки ресурси", ОП "Административен капацитет", ОП "Конкурентноспособност на българската икономика", Програма за развитие на селските райони. Велдер Консулт ООД притежава сертификат, за управление на качеството ISО 9001:2008.


Универсиада ЕАД
Зала Универсиада е първата голяма закрита многофункционална зала в България, която разполага с 2 300 места и над 1500 кв.м. изложбена площ. [повече]


Универсиада ЕАД Cellum Bulgaria ИПГВР Пловдив