ISO 9001:2008
BG EN
Иван Джиджев
 

Иван Джиджев е магистър по Педагогика от Философски факултет  на СУ „Св. Климент Охридски”, с втора специалност Английска филология. Завършил е редовна аспирантура – „Тенденции и перспективи в развитието на образователните технологии" във факултета по Педагогика на СУ „Св. Климент Охридски”.

Иван Джиджев има над двадесет години опит в управление, както в държавната администрация, така и в сферата на бизнеса. От 1990 до 1992 год. е съветник в Министерски съвет на Република България по въпросите на науката и висшето образование. От 1992 год. до момента участва в управлението на редица компании, които са специализирани в предоставяне на консултантски услуги, разработване, оценка и управление на инвестиционни проекти, от 2003 год. е изпълнителен директор на Велдер Груп.

Иван Джиджев притежава богат опит в неправителствения сектор. От 2002 г. е изпълнителен директор на Фондацията на Софийския Университет, зам. председател на фондация „Грижа за утре”, бил е председател на Съвета на настоятелите на Национална гимназия за древни езици и култура „Св. Константин Кирил Философ”, Бил е президент на Баскетболен Клуб „Левски”, президент е на ПФК БОТЕВ ПЛОВДИВ.

. Ползва английски, италиански и руски език.Универсиада ЕАД Cellum Bulgaria ИПГВР Пловдив