ISO 9001:2008
BG EN
Ръководство
18.06.2013
 Ръководство

Ръководството на компанията се осъществява от компетентни специалисти, с богат опит в управлението и реализацията на инвестиционни проекти и осъществяване на консултантска дейност. За осигуряване на предлаганите услуги са привлечени висококвалифицирани експерти в областта на управлението на проекти, пазарни и икономически проучвания, правни анализи, финансов анализ, оценка на предприятия и на инвестиционни проекти, управление на човешки ресурси, информационни технологии. Голяма част от персонала на групата е сертифициран съгласно стандартите на най-старата и най-престижна международна организация по управление на проекти IPMA-Международната асоциация по управление на проекти.

Велдер Груп има сертификат по стандарт ISO 9001:2008 
Универсиада ЕАД Cellum Bulgaria ИПГВР Пловдив