ISO 9001:2008
BG EN
18.06.2013

Ръководството на компанията се осъществява от компетентни специалисти, с богат опит в управлението и реализацията на инвестиционни проекти и осъществяване на консултантска дейност. За осигуряване на предлаганите услуги са привлечени висококвалифицирани експерти в областта на управлението на проекти, пазарни и икономически проучвания, правни анализи, финансов анализ, оценка на предприятия и на инвестиционни проекти, управление на човешки ресурси, информационни технологии. Голяма част от персонала на групата е сертифициран съгласно стандартите на най-старата и най-престижна международна организация по управление на проекти IPMA-Международната асоциация по управление на проекти.

Велдер Груп има сертификат по стандарт ISO 9001:2008 

 
Иван Джиджев има над двадесет години опит в управление, както в държавната администрация, така и в сферата на бизнеса. От 1990 до 1992 год. е съветник в Министерски съвет на Република България по въпросите на науката и висшето образование. От 1992 год. до момента участва в управлението на редица компании, които са специализирани в предоставяне на консултантски услуги, разработване, оценка и управление на инвестиционни проекти, от 2003 год. е изпълнителен директор на Велдер Груп.
арх. Белин Теохаров Моллов има повече от 40 годишен опит в областта на устройственото планиране и градското развитие. Ръководител е на експертните екипи разработили интегрираните планове за градско възстановяване и развитие (2014-2020 г.) на градовете Пловдив и Добрич. Работил е 20 години в КНИПИ “Софпроект” – Дирекция „Генерален план на София“, където е ръководил интердисциплинарни екипи за концептуални и конкретни градоустройствени разработки.
Универсиада ЕАД Cellum Bulgaria ИПГВР Пловдив